ZOEKEN:
Algemeen
Hoe is mijn privacy beschermd?

banner we are data_small

Jouw recht op privacy is in artikel 10 van de Grondwet geregeld. In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer:

  • het huis;
  • de briefwisseling;
  • de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen;
  • het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd;
  • het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens;
  • het recht op eerbiediging van het innerlijk leven;
  • het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit;
  • In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag op het gebied van privacy. De belangrijkste is de Wet bescherming persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Wat is een bewerkersovereenkomst?

Als je persoonlijke gegevens opslaat voor een andere partij of wanneer je een ander met persoonsgegevens van jouw relaties laat werken, dan is een bewerkersovereenkomst wettelijk verplicht.

Het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens is aan strenge eisen gebonden. Eisen die niet alleen gelden voor de persoon die daar opdracht toe geeft, maar ook voor de partij die in opdracht van die persoon de feitelijke werkzaamheden uitvoert.

Laatst bijgewerkt: 17 april 2017

 
Hoe kun je persoonlijke informatie van internet verwijderen?

Er zijn twee manieren om persoonlijke informatie van internet te verwijderen.

Staat bijvoorbeeld uw naam, foto of telefoonnummer op een website en wilt u dit niet? Vraag dan de houder (eigenaar) van deze website om de gegevens te verwijderen. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief gegevens verwijderen gebruiken. Heeft u eerder toestemming verleent en wilt u die nu intrekken? Dan kunt u de voorbeeldbrief intrekken toestemming gebruiken.

Een andere mogelijkheid is om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door de zoekmachine. U kunt een zoekmachine alleen vragen zoekresultaten op uw eigen naam te verwijderen. Het moet gaan om gegevens die niet kloppen of die onvolledig, verouderd, bovenmatig (te veel) of niet relevant zijn. De zoekmachine mag uw verzoek alleen weigeren als het publieke belang om de resultaten te tonen zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Voor een dergelijk verzoek kunt u het verwijderformulier van de zoekmachine gebruiken.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Wat is Deep packet inspection (DPI)?

Bij deep packet inspection (DPI) wordt elektronisch dataverkeer tussen zender en ontvanger inhoudelijk geanalyseerd. Dit gaat verder dan de inspectie van afzender- en ontvangeradres zoals routers dat voor het verder leiden van de gegevens noodzakelijkerwijs moeten doen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van deep packet inspection wordt er tijdens de reis van de gegevens alleen naar het IP-adres en het poortnummer gekeken. Bij deep packet inspection daarentegen wordt ook de inhoud van de pakketjes bekeken en op basis van de inhoud kunnen de pakketjes dan verschillend behandeld worden: geweigerd, gekopieerd naar een andere ontvanger of met een andere prioriteit worden doorgestuurd. Een voorbeeld hiervan is een firewall, die door gebruikmaking van DPI, ook kan beschermen tegen ongewenste inhoud zoals spam of computervirussen. Een andere toepassing van DPI is het realiseren van gerichte reclame. Zo kan de reclame-industrie reclame maken die speciaal is aangepast aan wat de gebruiker op dat moment nodig zou hebben.

Laatst bijgewerkt: 04 may 2017

 
Documentaire: Inside the Dark Web

Inside the dark web

Inside the Dark Web is een documentaire van de BBC uit 2014. De documentaire (59 min) gaat over de voors en tegens van het meekijken op internet vanwege veiligheidsredenen.

 
Documentaire: Panopticon

Panopticon: De ijzersterke docu over jouw privacy in Nederland - Peter Vlemmix

PANOPTICON

Panopticon: De ijzersterke docu over jouw privacy in Nederland - Peter Vlemmix

‘Ik heb niks te verbergen.’ Dit zeggen Nederlanders opvallend vaak. Maar klopt dat wel? Filmmaker Peter Vlemmix gaat op zoek naar de staat van privacy in Nederland. Panopticon is een documentaire uit 2012, die laat zien hoe en waarom jouw privacy onder druk staat. De film onderzoekt de huidige staat van privacy in Nederland, tegen de achtergrond van een steeds digitaler wordende wereld. De titel is een Grieks woord en betekent alziend.

In de film somt Vlemmix een aantal schendingen van privacy op, zoals gezichtsherkenning in Rotterdamse trams, nummerbord-opslag bij snelwegen, psychiatrische dossiers bij verzekeraars en overheid en deep packet inspection. Nederland blijkt laag te staan op privacylijsten. Voor veel mensen prevaleert opsporing boven privacy. Vlemmix maakt een vergelijking met Duitsland, waar hij meer privacybewustzijn aantreft.

De film (58 min) bevat interviews met onder anderen Alexander Klöpping, Brenno de Winter en Inez Weski.