ZOEKEN:
Over ons -> Alg. bepalingen
Algemene bepalingen

 

 1. De bibliotheken van Amstelland Bibliotheken zijn vrij toegankelijk.
 2. In alle bibliotheken zijn de zichtbaar aangebrachte huisregels van kracht.
 3. Iedereen kan een bibliotheekpas aanvragen. Zorg dat u deze pas bij u heeft als u gebruik wilt maken van de diensten van de bibliotheek.
 4. Amstelland Bibliotheken beschermt de privacy van pashouders en bezoekers.
 5. Amstelland Bibliotheken is niet aansprakelijk voor in de materialen achtergelaten bezittingen van de pashouder of van derden.
 6. Amstelland Bibliotheken is niet aansprakelijk voor goederen die de pashouder of bezoeker in de bibliotheek achterlaat.
 7. Amstelland Bibliotheken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, zich openbarend gedurende de uitleentermijn en evenmin voor schade aan pashouder, derden of goederen ontstaan door, respectievelijk ten gevolge van, enig gebruik van het geleende.
 8. Amstelland Bibliotheken hanteert een klachtenregeling die op aanvraag beschikbaar is.
 9. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.
 10. In alle bibliotheken is registratiecontrole.
 11. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.