ZOEKEN:
Marketing
Wat zijn cookies?

banner we are data_small

Een cookie is een stukje code op een computer, laptop, tablet of mobiel waarmee online gedrag gevolgd kan worden. Een cookie levert gemak op voor een gebruiker, maar vooral ook belangrijke informatie over die gebruiker voor de organisatie die de cookie plaatst.

In 2012 werd het plaatsen van cookies aan banden gelegd door middel van cookiewetgeving. Organisaties die een cookie wilden plaatsen, moesten hier in het vervolg toestemming voor vragen. In 2015 werd het beleid wat versoepeld, het eerdere beleid was moeilijk te handhaven. Na de update van de Cookiewet, kwam er meer ruimte voor het (zonder toestemming) plaatsen van een analytisch cookie. Deze cookies worden vooral gebruikt om bezoekersaantallen van een website vast te leggen.

Google Analytics is de belangrijkste tool die analytische cookies gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handig stappenplan (PDF) voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.

Laatst bijgewerkt: 19 april 2017

 
Wat zijn regels voor versturen van e-mail?

De regels voor het versturen van reclame via e-mail staan in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (de spamwet). Volgens de spamwet heeft u, vóór u commerciële (en charitatieve of ideële) e-mail verstuurt, toestemming (opt-in) nodig van de ontvanger van de e-mail. Dit geldt voor alle e-mail met een reclameboodschap, dus ook voor nieuwsbrieven of eventuele marktonderzoeken waarin u een aanbod doet. Een checklist code e-mail is beschikbaar op www.ddma.nl.

Bron: DDMA.nl

Laatst bijgewerkt: 04 may 2017

 
Kan ik mijn klanten gratis wifi aanbieden?

U kunt uw klanten gratis wifi aanbieden. Het aanbieden van internettoegang aan anderen valt in principe onder de Telecommunicatiewet. Deze wet schrijft voor dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Een punt van zorg voor veel aanbieders is de aansprakelijkheid voor illegale handelingen. Wettelijk is dit goed geregeld. Wie slechts passief toegang tot internet biedt, en niet actief screent of ingrijpt in wat mensen wel of niet mogen doen, is niet aansprakelijk voor hun handelen.

Een uitgebreide toelichting vindt u in de factsheet: “Draadloos internet (Wifi) aanbieden aan anderen“.

Bron: ICT recht

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Wat zijn beacons?

Een beacon is een klein apparaat dat (door het traceren van een mobiele telefoon) de locatie van personen kan bepalen in een openbare ruimte. Hierdoor weet je of iemand al eerder op die plek is geweest, een gegeven dat je kunt gebruiken om een profiel van iemand te verrijken.

Het ‘gerechtvaardigd belang’ om dit te doen is meestal minder zwaarwegend dan de privacy van die persoon.

Laatst bijgewerkt: 14 april 2017

 
Wat is profiling?

Profiling is het opbouwen van een profiel van een persoon. Op basis van zo’n profiel kan iemand bijvoorbeeld heel gerichte advertenties krijgen voorgeschoteld.

Een profiel kan op verschillende manieren worden opgebouwd. Op basis van bezochte webpagina’s (via cookies), beacons, koopgedrag, demografische gegevens (vaak geven mensen die zelf) of persuasion profiling.

Persuasion profiling

Persuasion profiling is het aanpassen van verkoopargumenten op basis van het klikgedrag van een websitebezoeker. Zo wordt stapsgewijs een profiel uitgebouwd, waarin vastligt voor welke verkooptechnieken de betreffende bezoeker het meest vatbaar is.

 Laatst bijgewerkt: 14 april 2017

 
Wie houdt toezicht op de cookieregels?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is toezichthouder op de cookieregels. De ACM biedt organisaties een overzicht van veelgestelde vragen over de de cookieregels. De ACM handhaaft de regels actief en kan forse boetes opleggen.

Laatst bijgewerkt: 14 april 2017

 
Bron: Consuwijzer - Elke app heeft zijn prijs

Als u een app installeert krijgt u vaak een melding dat de app toegang wil tot bepaalde persoonlijke gegevens. Of u krijgt die melding als u de app gaat gebruiken. De app wil bijvoorbeeld toegang tot uw locatie, contactpersonen of foto’s. Wat betekent dit eigenlijk en waarom willen de makers van de app dit? Op Consuwijzer staat een uitgebreid artikel dat dit verder toelicht. Zodat u beter kunt bepalen hoeveel gegevens u er voor over hebt om een bepaalde app te gebruiken. De campagne is toegelicht met onderstaand filmpje:

privacy matters