ZOEKEN:
Medisch
Wie hebben er toegang tot een medisch dossier?

banner we are data_small

Alleen zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw dossier bekijken. Bovendien mag inzage alleen voor zover dit noodzakelijk is voor uw behandeling.

Zorgverleners leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. Hiertoe zijn ze verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze dossiers moeten goed worden beveiligd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alleen bevoegde personen hebben toegang tot het dossier van een patiënt.

Uitwisseling van medische gegevens via een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de patiënt. Ook voor regionale uitwisseling kan toestemming vereist zijn.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Hoe lang wordt een medisch dossier bewaard?

De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Soms wordt uw dossier langer of juist korter bewaard.

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als:

er een andere wettelijke bewaartermijn is;
dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;
de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.
Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Wat mag er van een medisch dossier worden overdragen bij wisseling zorgverlener?

Verandert u van huisarts, dan draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over aan uw nieuwe huisarts als u hiertegen geen bezwaar heeft.

Uw oude huisarts moet ervoor zorgen dat uw medisch dossier veilig terechtkomt bij uw nieuwe huisarts. Dit kan door het dossier persoonlijk over te dragen, door het (aangetekend) per post te versturen of op een veilige manier digitaal te versturen.

Vóór de overdracht moet uw oude huisarts zijn persoonlijke werkaantekeningen uit uw medisch dossier verwijderen. Uw oude huisarts kan u daarnaast de mogelijkheid bieden om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te voegen. Ook kunt u uw oude huisarts vragen om uw medisch dossier of een deel daarvan te vernietigen.

Uw medisch dossier moet volgens de wet 15 jaar bewaard blijven. Draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over, dan gaat de bewaarplicht voor uw medisch dossier over op uw nieuwe huisarts. Wilt u niet dat uw oude huisarts uw medisch dossier overdraagt? Dan blijft het dossier nog 15 jaar bewaard bij uw oude huisarts.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Kan ik gegevens uit mijn medisch dossier wijzigen?

Ja. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens in uw medisch dossier.

U kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren.

Maar u kunt in dat geval wel altijd uw schriftelijk commentaar aan uw medisch dossier laten toevoegen. Dit recht op aanvulling heeft u op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Actueel: Schippers onderzoekt gebruik DNA-bank door Justitie

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) gaat onderzoeken of (voor medische doelenden) afgenomen lichaamsmateriaal gebruikt kan gaan worden door politie en justitie.

Het gaat hierbij ook om lichaamsmateriaal dat eerder is afgestaan.