ZOEKEN:
Hoe is mijn privacy beschermd?

banner we are data_small

Jouw recht op privacy is in artikel 10 van de Grondwet geregeld. In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer:

 • het huis;
 • de briefwisseling;
 • de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen;
 • het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd;
 • het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens;
 • het recht op eerbiediging van het innerlijk leven;
 • het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit;
 • In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag op het gebied van privacy. De belangrijkste is de Wet bescherming persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Hoe maak ik voor mijn organisatie een goed privacybeleid?

Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken ingegaan. Met deze meldplicht en het groeiende belang van privacy is het belangrijk voor organisaties om met privacy uiterst zorgvuldig om te gaan. Tips om een goed privacybeleid te maken vindt u op CGI Nederland.

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2017

 
Is er nog privacy in Nederland?

In 2009 was privacy al een item voor het nieuws. We zijn inmiddels 8 jaar verder. Regelgeving is aangepast maar of we inmiddels meer invloed hebben op onze eigen gegevens valt te betwijfelen.

Of we nu mobiel bellen, mailen of sms-en: al onze gegevens worden opgeslagen en gedurende een half jaar bewaard. Voornaamste reden: bestrijding van criminaliteit en aanpak van terrorisme. Deskundigen vrezen voor een toenemende aantasting van onze privacy. Er was wetgeving in de maak zoals de nieuwe paspoortwet, waarin onder meer het opnemen van vingerafdrukken in ons paspoort geregeld werd en het invoeren van de zogenaamde slimme energiemeter. Ook het Elektronisch Kind Dossier en het Elektronisch Patiënten Dossier moesten nog langs de Eerste Kamer.

EenVandaag

De strijd tegen het terrorisme heeft nog steeds een keerzijde: ons recht op privacy is steeds minder vanzelfsprekend. Of we nu geld overmaken, bellen, emailen, gebruik maken van een zoekmachine of een vliegreis maken, al onze gegevens worden op grote schaal door bedrijven maar vooral door de overheid opgeslagen. Wie beschermt ons tegen deze verzameldrift van overheid en bedrijfsleven? Kunnen we nog uit het blikveld van Big Brother blijven?

Bron: Een Vandaag

 
Wat doet een functionaris voor de gegevensbescherming (FG)?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid voor privacy meer neer bij organisaties. Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, kan daarom een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen. Organisaties die bij hun kernactiviteit bijzondere persoonsgegevens verwerken of die persoonsgegevens op grote schaal verwerken, zijn onder de AVG zelfs verplicht een FG aan te stellen.

Die FG moet een onafhankelijke positie hebben om zijn of haar werk goed te kunnen doen en mag voor de uitoefening van zijn functie geen aanwijzingen ontvangen van de organisatie.

Taken FG

De werkzaamheden van een FG kunnen onder meer zijn:

 • toezicht houden;
 • inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen;
 • interne regelingen ontwikkelen;
 • verslaggeving in een jaarverslag;
 • adviseren over technologie en beveiliging;
 • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een dossier over de invulling van de rol van functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Laatst bijgewerkt: 19 april 2017

 
Wie houdt toezicht op de cookieregels?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is toezichthouder op de cookieregels. De ACM biedt organisaties een overzicht van veelgestelde vragen over de de cookieregels. De ACM handhaaft de regels actief en kan forse boetes opleggen.

Laatst bijgewerkt: 14 april 2017

 
Wat is wifi-tracking?

Ook als uw telefoon niet verbonden is met een wifi-netwerk, zendt het toch een wifi-signaal uit. Dit signaal kan worden opgepikt en gevolgd. Hierdoor is dus precies te achterhalen waar u zich bijvoorbeeld bevindt en welke route u van A naar B gebruikt. Wifi-tracking wordt toegepast door winkelcentra, die zo precies kunnen zien welke winkels in welke volgorde worden bezocht. Voor de gemeente is wifi-tracking interessant om in kaart te brengen hoe mensen zich bewegen om op die manier de infrastructuur van de stad te kunnen verbeteren.

Bron: Kessels Advocaten

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Wifi-tracking en privacy, waar moet u op letten?

Wifi-tracking, het volgen van mensen via hun wifi-signaal, is niet nieuw. De gedachte dat bedrijven en de overheid burgers willen volgen om te kunnen zien wat ze doen, wanneer, met wie en in welke volgorde al helemaal niet. Dit sluit immers ook nauw aan bij de discussie rondom big data. Toch schuilt er in het gebruik van wifi-tracking een privacyrisico. Reden genoeg voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), om aandacht te vragen voor dit onderwerp. En dat is volledig terecht.

Bron: Kessels Advocaten

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Waarom kan wifi-tracking bezwaarlijk zijn?

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht in Nederland. Het volgen van mensen via hun wifi-signaal, maakt een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Via het wifi-signaal worden persoonsgegevens verwerkt. Dat lijkt misschien vreemd, aangezien het niet gaat om NAW-gegevens. Voor de definitie van persoonsgegevens in de zin van de wet, hoeft dat niet. Het is voldoende als iemand in een groep met mensen (bijvoorbeeld in winkel A) te traceren is en vervolgens in een andere winkel B weer tussen een groep met mensen te traceren is. Op die manier kun je een individu, zonder NAW-gegevens te kennen, toch identificeren.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Is er een wettelijke grondslag voor wifi-tracking?

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. Voor gemeenten geldt dat zij een publieke taak moeten uitoefenen en zij mogen in dat kader persoonsgegevens verwerken. Een andere grondslag is de toestemming. Wifi-tracking mag, mits mensen voordat de tracking plaatsvindt, toestemming geven. De AP noemt dit ook als mogelijke grondslag. Bedrijven en overheid moeten zeer terughoudend zijn met het verwerken van gegevens op basis van toestemming. De toestemming moet namelijk vooraf en goed geïnformeerd worden gegeven.
Eerder al waarschuwde de AP dat wifi-tracking zonder dat mensen hierover zijn geïnformeerd in strijd is met de wet. Bovendien bent u niet verplicht om toestemming te geven en kunt u toestemming intrekken. Dat levert praktische uitdagingen op in bijvoorbeeld het winkelcentrum want als iemand de toestemming intrekt, dient het winkelcentrum de gegevens te verwijderen. Daar zullen zij dus een procedure voor moeten inrichten.

 
<< Start < < 1 2 > > Einde >>

Pagina 1 van 2