ZOEKEN:
Voorlezen! -> Voorlezen!
Voorlezen!

Waarom voorlezen?

Door voor te lezen wordt het taalgevoel van uw kind spelenderwijs ontwikkeld.
Letters en woorden krijgen iets magisch want hiermee worden spannende verhalen gevormd.
Uw kind leert dat letters en woorden een betekenis hebben.
Voorlezen helpt uw kind bij de sociaal-emotionele ontwikkeling: het kan uw kind  helpen om indrukken en gevoelens te verwerken.
Voorlezen helpt de luistervaardigheid en het concentratievermogen te ontwikkelen.
Voorlezen maakt kinderen vertrouwd met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen.
Voorlezen heeft een gunstig effect op het zelf leren lezen.
De woordenschat van uw kind wordt vergroot.
Voorlezen stimuleert de fantasie.
Voorlezen is leuk!

Voor meer informatie over voorlezen kunt u natuurlijk altijd terecht bij De Bibliotheek Amstelland. 
Kijkt u ook eens op de volgende websites voor meer informatie over (voor)lezen.


Websites:
http://www.leesplein.nl/
http://www.denationalevoorleesdagen.nl/
http://www.kinderboeken.nl/
http://www.kinderverhalen.nl/
http://kinderboeken.startpagina.nl/
http://www.kindertaal.nl/
http://www.voorleesgids.nl/
http://www.literatuureducatie.nl/
http://prentenboek.startkabel.nl/